Vuonna 2013 voimaan astunut laki rakennuksen energiatodistuksesta velvoittaa jokaisen rakennustaan tai asuntoaan julkisesti myyvän tai vuokraavan laatimaan energiatodistuksen. Uudiskohteissa energiatodistus on vaadittu jo vuodesta 2007. Tätä ei voi tehdä kuka tahansa ja ammattilaisen apua saakin Kiinteistökehitys Kuusisto Oy:ltä, jolta löytyy perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys.

– Todistuksen tarkoitus on kertoa, minkä energialuokan rakennus on kyseessä. Hieman samalla tavalla kuin esimerkiksi jääkaapeissa on energiatehokkuusluokat A, B, C D, E; F ja G. Näin ollen asuntoa ostava tai vuokraava tietää, kuinka paljon energiaa vakioidulla käytöllä laskettu tila on kyseessä, Janne Kuusisto taustoittaa.

– A-luokan, eli vähän energiaa kuluttavat talot ovat melko harvinaisia ja ne ovat kaikki pääsääntöisesti uudiskohteita. Suomessa yleisin on E-luokan talo, eli 1990-luvulla rakennettu sähkölämmitteinen rakennus. Samaan kategoriaan menevät usein myös esimerkiksi rintamamiestalot.


”Laadimme energiatodistuksia noin 300 kilometrin säteellä Raumalta.”

 

Laskennassa saadaan tietoon rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiakulutus eli E-luku. Käyttäjän kulutustottumukset eliminoidaan pois, sillä laskenta pohjautuu täysin itse rakennuksesta saataviin tietoihin.

– Luokka lasketaan vakioidulla käytöllä niin, että jokaiselle neliölle on tietty määrä ihmisiä, sähkölaitteita ja valaistusta. Sääolosuhteet ovat Suomen kaltaisessa pitkässä maassa hyvin vaihtelevat, joten laskenta tehdään aina Jyväskylän sääolosuhteiden mukaan.

Todistus on voimassa kymmenen vuotta huolimatta siitä, mitä toimenpiteitä rakennuksessa on tehty. Julkisessa myynti-ilmoituksessa tulee ilmoittaa asunnon E-luku ja E-lukujen perässä tieto siitä, minkä vuoden lainsäädännön mukaisesta todistuksesta on kyse, eli C2007, C2013 vai C2018. Eri lainsäädännönaikaiset E-luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 

– Energiatodistus on rakennuskohtainen, mikä tarkoittaa sitä, että jos taloyhtiössä on useampia rakennuksia, tulee jokaisesta laatia oma todistuksensa. Nykypäivän talon ostajat ovat sen verran valveutuneita, että he osaavat myös vaatia todistusta. Sen avulla he pystyvät vertailemaan talojen energiatehokkuutta toisiinsa.

 


Energiatehokkuus nousuun valtioavusteisesti

Vuoden 2020 alusta alkaen Suomen valtio on mahdollistanut energia-avustuksen. Esimerkiksi huonon energiatehokkuuden omaavaan G-luokan taloon on erittäin hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta.

– Energialuvun täytyy parantua omakotitalossa 44, rivitaloissa 36 ja kerrostalossa 32 prosenttia, jotta avustuksen voi saada. Karrikoidusti tämä tarkoittaa sitä, että mitä huonompi lähtötilanteen tehokkuus on, sitä helpompi tehokkuutta on nostaa ja saada näin ollen avustusta, Kuusisto sanoo.

Ammattilaisella on nostaa esiin myös hyvä käytännön esimerkki.

– Jos muutat öljylämmitteisen talon vaikka ilmavesilämpöpumppuun, maa- tai kaukolämpöön, niin hyvin todennäköisesti saat avustuksen. Summaltaan avustus on 4000 euroa asuntoa kohti, eli paritalossa se on 8000 euroa ja kuuden asunnon pienkerrostalossa avustus nousee jo 24 000 euroon.

– Maksimissaan avustusta saa puolet tehtävien toimenpiteiden hinnasta. Kun ajatellaan, että jos vaikka maalämpöjärjestelmä maksaa 50 000 euroa ja siitä saa kuuden asunnon yhtiössä 24 000 euroa avustusta, niin puhutaan todella isosta summasta.

Avustuksia haettaessa tulee olla rakennusaikainen E-luku ja korjausten jälkeinen uusi E-luku. Kun korjaukset on tehty, tarvitaan avustuksen maksatukseen vielä virallinen energiatodistus. Näihin kaikkiin pätevyyden omaava Kuusisto tuo oman osaamisensa.

– Näitä rakennusaikaista ja korjausten jälkeistä lukua verrataan keskenään ja saadaan energiatehokkuuden kehityksen prosenttiluku. 

Kiinteistökehitys Kuusisto tekee tiivistä yhteistyötä Rauman Energian kanssa. Paikallinen energiayhtiö tarjoaa vanhoille öljylämmityskohteille kaukolämpöä edullisesti avaimet käteen -periaatteella. Tämä sisältää myös Kuusiston tekemät energia-avustuksen liitteet ja energiatodistuksen.

– Teemme energiatodistuksia asunnon omistajille, mutta myös kiinteistöalan toimijoille. Laadimme energiatodistuksia noin 300 kilometrin säteellä Raumalta. Työskentelemme muun muassa Porissa, Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Lahdessa, Kuusisto muistuttaa.

Ota yhteyttä ja katsotaan kuinka voimme auttaa juuri sinua. Janne Kuusiston tavoitat puhelimitse numerosta 044 976 9730 ja sähköpostitse osoitteesta janne.kuusisto@k3oy.fi